Sök - Tags
Sök - Innehåll
Sök - Tags
Sök - Innehåll
Fotbollsutrustning
Handla Puma.com

Illinois Agility Test

Illinois Agility Test (Getchell, 1979) är ett vanligt test av smidighet i sport. Det mäter förmågan att ändra position och riktning. Kursens längd är 10-mätare och bredden (avståndet mellan start- och slutpunkterna) är 5-mätare. Fyra kottar används för att markera start, mål och de två vändpunkterna. Ytterligare fyra kottar är placerade nerför centrumet lika långt ifrån varandra. Varje kon i mitten är åtskilda 3.3 meter från varandra. Ämnen ska ligga på framsidan (huvudet till startlinjen) och händerna vid axlarna. På "Go" -kommandot startar stoppuret, och idrottaren står upp så fort som möjligt och går runt banan i den angivna riktningen, utan att slå konerna över, till mållinjen, vid vilken timingen stoppas.

Fig. 1. Illinois Agility Test


Betyg Hanar Honor
Utmärkt <15.2 <17.0
bra 16.1-15.2 17.9-17.0
Genomsnitt 18.1-16.2 21.7-18.0
Fair 18.3-18.2 23.0-21.8
dålig > 18.3 > 23.0