Sök - Tags
Sök - Innehåll
Sök - Tags
Sök - Innehåll
Fotbollsutrustning
Handla Puma.com

Professional Soccer Coaching Ansvarsfriskrivning

Professionalsoccercoaching.com förklarar att material (fotboll borrar och fotbollstränare borrar) som finns på denna webbplats är upprättad utifrån metoder som observerats under de offentliga utbildningar tillgängliga för alla offentliga professionella fotbollslag och akademier eller genom att använda sessioner och övningar av plats författare . De fotbollsövningar och fotboll utbildningar / utbildningsplaner är representationer av observerade sessioner och är prosoccerdrills.com ägarnas immaterialrätt exklusivt. De borrar och sessioner inte tillhandahålls av eller anslutna till en viss fotbollsklubb eller annan tredje part.

Jag (författaren av denna webbplats - www.prosoccerdrills.com) gör inte anspråk på att vara någon form av expert. Jag bara försöker att sammanställa information som jag har läst i böcker, på Internet eller som har presenterats för mig av kunniga källor eller från mina egna erfarenheter som en fotbollsspelare, student och tränare.

Jag är inte skyldiga eller ansvariga för någon person eller enhet för eventuella fel som finns på denna webbplats, eller för andra särskilda, tillfälliga eller följdskador som orsakats eller påstås ha orsakats direkt eller indirekt av informationen på denna webbplats. Varje tillämpning av de tekniker, idéer och förslag på denna webbplats är på läsarens eget gottfinnande och risk.

Jag uppmuntrar dig att söka lämplig medicinsk rådgivning eller vård för alla situationer eller problem som du kan ha, särskilt de aktiviteter och övningar som beskrivs i utbildningsprogram och artiklar i Professionalsoccercoaching.com kan vara farligt och kan leda till personskada eller dödsfall. Du måste konsultera en legitimerad läkare innan du deltar i någon av de aktiviteter som beskrivs på Professionalsoccercoaching.com.

Professionalsoccercoaching.com garanterar inte att dess webbplatser "tjänster kommer att vara oavbruten, säker eller felfri. Professionalsoccercoaching.com garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av någon information i, eller lämnas i samband med, dess webbplats. Professionalsoccercoaching.com ansvarar inte för eventuella fel eller brister, eller för de resultat som uppnåtts genom användning av sådan information.

Du förstår och accepterar att allt material och / eller data som laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användning av de Professionalsoccercoaching.com webbplatser sker på egen risk och att du kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skador på din egen dator eller dataförlust som resulterar från nedladdningen av ett sådant material och / eller data.

Du samtycker till att gottgöra och hålla ägare och bidragsgivare av Professionalsoccercoaching.com skadelös från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, från någon tredje part på grund av eller till följd av din användning av Professionalsoccercoaching.com.